BO23 plakat

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW

od 6 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. 

na formularzu zgłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu oraz obowiązkowo zamieścić go w Internecie poprzez wypełnienie formularza na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 27 czerwca do godz.: 14:30.

KTO MOŻE SKŁADAĆ

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Miasta (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem na formularzu zgłoszenia). 

Zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Jordanowa

Więcej informacji na: https://konsultacje.jordanow.pl                                                                                                                                            

WEŹ UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM  MIEJ REALNY WPŁYW NA ROZWÓJ SWOJEJ OKOLICY !!!

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania (PDF, 700KB)

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania (DOCX, 30KB)