Trwa nabór na bezpłatne szkolenia w zakresie edukacji cyfrowej dla mieszkańców.

Miasto Jordanów jako jedna spośród 101 gmin uczestniczy w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanym przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych) dla osób które nie korzystały dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu ( np.: nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line).

W ramach projektu ze szkoleń może skorzystać 143 mieszkańców Miasta w wieku powyżej 18 roku życia (osoby dorosłe, osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, seniorzy) - średnio 14 godzin na osobę.

Szkolenia zostaną zorganizowane w salach komputerowych w Szkole Podstawowej, Miejskim Ośrodku Kultury. Szkolić będzie 2 trenerów lokalnych. Szkolenia będą przeprowadzane w małych 6-o osobowych grupach. Czas trwania jednego szkolenia to 2 lub 3 godziny lekcyjne. Każdy uczestnik powinien skorzystać z minimum 6 godzin szkoleń i zadecydować czy chce wziąć udział w kolejnych szkoleniach.

Dla uczestników przewidziano poczęstunek oraz materiały piśmiennicze.

Szkolenia z obszarów tematycznych dla osób rozpoczynających naukę obsługi komputera i Internetu. poprzedzone zostaną blokiem 7 godzinnym z modułu „Pierwsze kroki z komputerem” . Po jego ukończeniu uczestnicy będą wiedzieć, jak m.in.: prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer, sprawnie posługiwać się myszką, klawiaturą, drukarką, posługiwać się systemem operacyjnym w podstawowym zakresie: np. uruchomić program, zapisać i odczytać plik, za pomocą wyszukiwarki wyszukiwać podstawowe informacje w Internecie oraz  je zapisać, prawidłowo podłączyć i odłączyć dysk wymienny, założyć skrzynkę pocztową i odebrać pocztę, zapoznać się z treścią e-maila, odpowiedzieć na niego, wysłać e-mail, określić najważniejsze zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet.

 Po przejściu przez  „Pierwsze kroki z komputerem” uczestnicy będą mogli dalej się szkolić w projekcie „e-Mocni” z wybranych przez siebie obszarów tematycznych:

Edukacja: blok min. 2 godzinny, przybliży zagadnienia związane z rozwojem osobistym, podnoszeniem kwalifikacji.

Umiejętności: wiem, na których stronach szukać ofert pracy, korzystam z porad, wynajduję
w Internecie różne źródła finansowania mojej działalności gospodarczej, zdobywam nowe umiejętności, które przydają mi się w codziennej pracy.

Sprawy codzienne – blok min. 2 godzinny, pozwoli wprowadzić technologie cyfrową do obszarów związanych z codziennym funkcjonowaniem: zakupami, przejazdami i podróżami, sprawami urzędowymi oraz wykorzystaniem TIK  w codziennym życiu.

Umiejętności: w Internecie planuję wakacje – kupuję bilety, rezerwuję noclegi, a dzięki temu oszczędzam czas i pieniądze, sprawdzam w sieci, o której przyjedzie autobus i nie moknę na przystanku, nie stoję w kolejce do urzędu skarbowego – PIT rozliczam przez Internet, sprawdzam w Internecie, czy mam już wyrobiony nowy dowód osobisty.

Finanse – blok min. 2 godzinny, umożliwi zdobycie i rozwój kompetencji związanych
z zarządzaniem własnymi finansami, w tym: obsługą bankowości elektronicznej, wykonywaniem płatności bezgotówkowych, umożliwi doskonalenie kompetencji konsumenckich: korzystanie
z serwisów i sklepów internetowych, znajomość praw konsumenta w sieci, znajomość podstawowych procedur egzekwowania tych praw, również online, poznanie możliwości zarabiania online, poprzez kupowanie i sprzedawanie za pomocą serwisów aukcyjnych, ogłoszeniowych, czy prowadzenie sklepu internetowego.

Umiejętności: sprawdzam stan konta przez Internet albo robię przelewy, wiem, jak zainwestować moje oszczędności – którą lokatę albo fundusz wybrać, korzystam z internetowych porównywarek cen
i dzięki temu kupuję taniej.

Relacje z bliskimi – blok min. 2 godzinny, przybliży tematykę związaną z zdobywaniem i rozwijaniem kompetencji związanych z wykonywaniem swoich obowiązków rodzicielskich, kształtowaniem umiejętności utrzymywania relacji towarzyskich i relacji z bliskimi za pośrednictwem sieci, doskonaleniem kompetencji zarządzania swoim wizerunkiem,  poznaniem możliwości dbania o swoją prywatność, itp.

Umiejętności: potrafię zapisać dziecko do wybranej szkoły oraz na zajęcia dodatkowe, sprawdzam oceny w dzienniku elektronicznym, używam Facebooka i Skype’a, żeby być w kontakcie ze znajomymi i przyjaciółmi, potrafię zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz mojej rodziny w sieci.

Praca i rozwój zawodowy – blok min. 2 godzinny, przybliży zagadnienia związane z rozwojem osobistym, podnoszeniem kwalifikacji, itp.

Umiejętności: wiem, na których stronach szukać ofert pracy, korzystam z porad, wynajduję
w Internecie różne źródła finansowania mojej działalności gospodarczej, zdobywam nowe umiejętności, które przydają mi się w codziennej pracy.

Zdrowie – blok min. 2 godzinny, ułatwi nabycie takich korzyści, jak prowadzenie zdrowego trybu życia, korzystanie z systemu opieki zdrowotnej, uzyskiwanie opieki i samopomocy zdrowotnej oraz dbanie
o zdrowie osób pozostających pod opieką.

Umiejętności: wiem jak wyszukać placówki medyczne i zakres świadczonych przez nie usług (badania, rehabilitacja, sanatorium, turnusy rehabilitacyjne), potrafię zapisać się i zarejestrować do lekarza, teleopieki bądź placówki zdrowotnej, uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, odwiedzam strony i fora internetowe, promujące zdrowy styl życia, korzystam z aplikacji pozwalających ocenić aktywność fizyczną oraz poznać firmy/kluby prowadzące zajęcia w tej dziedzinie (np. FitApp, Endomondo, Runtastic Me).

Odpoczynek i hobby – blok min. 2 godzinny, umożliwi zdobycie nowych kompetencji cyfrowych dotyczących rozwijania swoich zainteresowań i pasji, wypełniania czasu wolnego oraz dbania o rozwój osobisty.

Umiejętności: potrafię znaleźć recenzje książek i filmów, zaglądam na strony muzeów i galerii, wiem, co grają w kinie w najbliższej okolicy, buszuję po stronach internetowych i blogach poświęconych mojemu hobby.

Zaangażowanie obywatelskie – blok min. 2 godzinny, ułatwi nabycie kompetencji wzmacniających lub umożliwiającym udział w życiu publicznym oraz ze sprawnym funkcjonowaniem w środowisku online, korzystaniem z wybranych aplikacji, znajomością narzędzi i rozwiązań technologii informacyjnych
i komunikacyjnych.

Umiejętności: wiem, co słychać w naszej gminie – zaglądam na lokalne portale informacyjne i na stronę urzędu gminy, potrafię skorzystać z wybranych usług na platformie e-PUAP, wiem, jakie fundacje i stowarzyszenia funkcjonują w mojej okolicy i angażuję się w ich działanie.

Religia i potrzeby duchowe – blok min 2 godzinny. Po zakończonym szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę jak korzystać ze stron internetowych, portali społecznościowych poświęconych miejscom kultu religijnego, będzie umieć korzystać z wirtualnego zwiedzania obiektów sakralnych, stosować aplikacje mobilne różnych grup religijnych itp.

Umiejętności: wiem, gdzie szukać informacji na temat różnych religii i kultur, odkrywam nieznane wcześniej zwyczaje i obrzędy, korzystam z portali społecznościowych dla osób skupionych we wspólnotach religijnych i duchowych, oglądam „Langustę na palmie” i ciągle dowiaduje się czegoś nowego o Piśmie Świętym.

Każdy uczestnik projektu musi przejść cykl szkoleń z min. 3 obszarów tematycznych.

Zainteresowane osoby zachęcamy do wypełniania formularzy zgłoszeniowych i udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnianiu formularzy można uzyskać u Lucyny Gwiazdonik - Urząd Miasta Jordanowa pokój nr 7 lub pod nr tel. 18 26 91 726.

Druki do pobrania:

  1. Ankieta zgłoszeniowa
  2. Deklaracja uczestnictwa
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
  5. Diagnoza zainteresowań uczestnika
  6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III: cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,