W trosce o drzewa – nowe nasadzenia

Zgodnie z planem, w ramach realizacji projektu „Nowe planty - zielone karpackie Miasto” dzisiaj zostały nasadzone nowe drzewa. Są to klony „parasolowe” o wysokości 2 metry z wykształconą koroną, tworzą jednorodny szpaler. Po zakończeniu prac, nasypaniu nowej ziemi, chodniki zostaną posprzątane i południowa pierzeja Rynku nabierze nowego wyglądu.

Jeszcze w tym tygodniu w innych, wskazanych w projekcie miejscach na Plantach, zostaną zasadzone różaneczniki i jarzębiny oraz ligustry.

Za wykonanie bardzo ciężkich i trudnych prac dziękujemy pracownikom Spółdzielni Socjalnej Grosik oraz Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego.

drzewa1

 

 

 

 

 

 

 

 

W trosce o drzewa

W związku z pojawiającymi się pytaniami informuję, że w obrębie jordanowskiego Rynku prowadzone są prace związane z wymianą drzew w ramach realizacji projektu „Nowe planty - zielone karpackie Miasto”.

Dotację na realizację zadania w ramach konkursu „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” pozyskał Zarząd Osiedla Miasta Jordanowa we współpracy z Urzędem Miasta oraz Stowarzyszeniem Ekopsycholgia. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 12 500,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej latem zostały wykonane cięcia pielęgnacyjne kasztanowców w obrębie Rynku.

Jesteśmy w trakcie wymiany drzew w obrębie południowej pierzei. Stare drzewa schorowane, zaatakowane pleśnią i grzybami, często nienaturalnie powyginane i połamane zostaną zastąpione nowymi. W miejsce wyciętych zaplanowane są nasadzenia rodzimych drzew liściastych o wysokości ok. 200 cm z mocno wykształconą koroną.

Decyzje zostały poprzedzone inwentaryzacją drzewostanu, specjalistycznymi konsultacjami i opinią dendrologiczną. Po wizji lokalnej działania zaopiniował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, na wycinkę zostało wydane pozwolenie.

W ramach porządkowania zieleni miejskiej z wykorzystaniem dotacji będą wykonywane także inne prace (min. nasadzenia ligustrów). Wszystkie działania mają na celu zachowanie zdrowego drzewostanu, wykonanie nasadzeń w zamian za usunięte bezwartościowe drzewa i krzewy. Głównym celem wszystkich zabiegów jest zachowanie zielonego Rynku o charakterze plant.

drzewo3zgrzybami   drzewo4   drzewo6