O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Osiedla Miasta Jordanowa oraz Burmistrz Miasta Jordanowa

zaprasza  mieszkańców Miasta na zebranie w dniu 12 grudnia 2017 roku /wtorek/ o godz. 16.30

w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

Tematyka zebrania:

  • informacja z wykonania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017
  • podsumowanie działań, wyniki głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2018
  • sprawozdanie z działalności Burmistrza za rok 2017
  • sprawy bieżące

Za Zarząd

Krystyna Kołat