Informacja o wynikach naboru

 

        Stanowisko urzędnicze (poziom  Inspektora) - 1 etat : ds. bhp, spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego  oraz pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i inspektora ochrony danych (ABI).

Wynik naboru: (zakończony)

Uzasadnienie:
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jordanowa Nr 32/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Naboru Pracowników na Wolne Stanowisko Urzędnicze  w Urzędzie Miasta Jordanowa, na podstawie § 9. pkt 6. - w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko kandydatka spełniająca wymogi formalne  nie uzyskała wymaganych 50% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu kwalifikacyjnego.
W związku z powyższym komisja nie przystąpiła do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zakończyła nabór.

Burmistrz Miasta Jordanowa

mgr Iwona Bilska

                                                                           

Jordanów, dnia 30 listopada 2017 roku.