Rozliczanie zaliczek na solary wykonane w latach 2012 - 2013

Informujemy, że rozpoczął się proces rozliczania z mieszkańcami zaliczek uiszczanych w związku z montażem kolektorów słonecznych w ramach "Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 powiatu suskiego". W  pierwszej kolejności rozliczeniem objęte będą instalacje wykonane  w latach  2012-2013. Planowany termin: 8 stycznia - 24 marca 2018 r.

Rozliczanie  uczestników  etapu II  (instalacje wykonane w 2016 r.) nastąpi w  kwietniu 2018 r.  z uwagi min. na konieczność  przeprowadzenia procedury  związanej z ubezpieczeniem  instalacji.

Szczegółowe informacje obejmujące m.in.  harmonogram oraz  wzory dokumentów zamieszczony jest na stronie www.solary.powiatsuski.pl,  link bezpośredni:  http://solary.powiatsuski.pl/rozliczenie-zaliczek-i-etap/