URZĄD MIASTA JORDANOWA informuje

W związku z realizacją zadania „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”rozpoczynamy uzgodnienia w terenie z właścicielami nieruchomości trasy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz przyłączy w celu uzyskania zgód na zaprojektowanie i wykonanie robót.

Kontakt: Urząd Miasta Jordanowa – Referat Gospodarczo-Inwestycyjny – telefon: 18 26 91 708

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.