O G Ł O S Z E N I E

Dnia 19 lutego 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 14.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:


1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jordanowa.
3.Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Jordanowa.
4.Inne sprawy bieżące.
Jordanów,  12.02.2018 r.