O G Ł O S Z E N I E

Dnia 18 kwietnia 2018 r. /środa/ o godz. 15.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad pok. Nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Wizja lokalna kotłowni w budynku Przedszkola Miejskiego w Jordanowie.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów, 12.04.2018 r.