O G Ł O S Z E N I E

Dnia 16 kwietnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 15.15

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Prezentacja działalności Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” w Jordanowie oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta za 2017 rok.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
  4. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 12.04.2018 r.