Starzenie się nie jest żadną katastrofą,
podeszły wiek wcale nie musi być nieszczęściem,
naucz się starzeć z m
łodym sercem, to wielka sztuka.
Phil Bosmans

MIEJSKA RADA SENIORÓW

Miasto Jordanów organizuje wybory
do Miejskiej Rady Seniorów

Chcesz mieć wpływ na otoczenie i na to co dzieje się wokół Ciebie i innych starszych osób?    Stwórz z nami Miejska Radę Seniorów!

RADA SENIORÓW BĘDZIE REPREZENTANTEM WSZYSTKICH SENIORÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA JORDANOWA

Zasady działania rady oraz tryb wyboru członków określa Statut przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26.03.2018 r.

  • Jesteś seniorem?  Masz 60 lub więcej lat? Zamieszkujesz na terenie Miasta Jordanowa?
  • Działasz w organizacji pozarządowej, zależy Ci na poprawie warunków życia seniorów w mieście?

Zgłoś swoją kandydaturę do Miejskiej Rady Seniorów !!!

- wypełnij formularz (do pobrania na stronie internetowej www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu Miasta pokój nr 7)

- zbierz 10 podpisów poparcia przez seniorów na formularzu zgłoszeniowym.

- organizacja pozarządowa lub podmiot działający na rzecz osób starszych, może zgłosić kandydatów na radnego. Sposób wytypowania kandydatów należy do wyłącznej dyspozycji organizacji.

Kandydaci do rady wybrani zostaną podczas zebrania wyborczego zwołanego
przez Burmistrza Miasta.

Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów i wybory

ogłoszone zostaną w czerwcu 2018 r.

W przypadku pytań dotyczących zgłaszania kandydatów do rady i ogólnych informacji zapraszamy do kontaktu:     Urząd Miasta Jordanowa, pokój nr 7 (I piętro), tel. 18 26 91 726

Więcej informacji na stronie www.jordanow.pl zakładka „Dla seniorów