INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Miasta Jordanowa

34-240 Jordanów, ul. Rynek 1

                Informujemy, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etatu Z-cy Kierownika USC

ogłoszony w dniu, 12.06.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa został unieważniony z przyczyny nie przystąpienia kandydatki do II etapu naboru.

Burmistrz Miasta Jordanowa

mgr Iwona Bilska