ZWROT AKCYZY OD ZAKUPIONEGO PALIWA DO CELÓW ROLNICZYCH


W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów gospodarstw rolnych położonych na terenie Miasta Jordanowa, mogą składać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 3) wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Niezbędne dokumenty:
1. wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
2. faktury VAT imienne stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w okresie 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 3) oraz na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Podatki”.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego wynosi 1,00 zł.

Wniosek do pobrania