umowa Rynek 2

Rozpoczną się prace w centrum Jordanowa

9 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Jordanowa zostały podpisane umowy na wykonanie remontu Plant i budynku Rynek 2. Burmistrz Iwona Bilska podpisała umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego firmą budowlaną UNI-BUD Jacek Smoleń. Zakończył się długi wielostopniowy etap przygotowawczy (koncepcja, dokumentacja, pozyskanie środków, wyłonienie wykonawcy).

Prace mogą być wykonane dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2018 Rewitalizacja miast średnich i małych dla zadania Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich. Wartość wszystkich robót szacowana jest na 10 666 757,59, natomiast dofinansowanie unijne wynosi 7 422 127,34.

Zakres prac będzie obejmował renowację Plant wraz z systemem nawadniania oraz zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 wraz z wyposażeniem.

Wkrótce rozpocznie się remont dachu i elewacji budynku dawnego sądu grodzkiego, wzdłuż ściany budynku pojawi się rusztowanie. Wejście do budynku i przejście od Rynku w kierunku ul. Mickiewicza będą zabezpieczone, aby zachować bezpieczeństwo przechodniów i nie utrudniać min. wejścia do poczty. Jeszcze w sierpniu ruszy długo oczekiwany remont jordanowskich plant. Z uwagi na bezpieczeństwo, podczas wykonywanych prac również część rynku zostanie ogrodzona. W związku z utrudnieniami władze miasta liczą na cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców.