INFORMACJA  !!!

Przejazdy Kolejowe

W  związku z pismem  Polskich Linii Kolejowych S.A. dotyczącym możliwości przekształcenia przejazdów kolejowych usytuowanych w granicach Miasta Jordanowa:

- km 25,559 – droga gminna 5684  (osiedle Zagrody)

- km 23,215 – droga gminna 5522/2 (Międzywody)

w przejazdy kat F(wyposażone w rogatki stale zamykane na klucz, otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu).

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że zainteresowani użytkownicy (właściciele działek do których prowadzą w/w przejazdy) mogą zgłaszać się   do dnia 24 września 2018r. pok. 11 tel. 18 26 91 708 celem przygotowania listy osób, które  zawrą umowy z Polskimi Liniami Kolejowymi  na użytkowanie przedmiotowych przejazdów.

W przypadku braku zgłoszeń potencjalnych użytkowników, PKP rozpocznie procedurę likwidacji przedmiotowych przejazdów kolejowo-drogowych.

Załącznik pismo PKP