O G Ł O S Z E N I E

Dnia 11 października 2018 r. /czwartek/ o godz. 15.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
  2. Podsumowanie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
  4. Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2017/2018.
  5. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2017/2018.
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 01.01.2018 r. do 11.10.2018 r.
  7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 08.10.2018 r.