OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie nadania nazwy ulicy w Jordanowie.

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 2/2019 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 3 stycznia 2019 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji  Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jordanowie.

Informuje,

o rozpoczęciu z dniem 04 stycznia 2019 r. konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Rady Miasta, które potrwają do dnia 11 stycznia 2019 roku.

Uwagi, opinie do dokumentu należy składać w formie:

  • ustnej podczas spotkania konsultacyjnego adresowanego do określonej grupy mieszkańców, które odbędzie się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 13:.00 w Urzędzie Miasta Jordanowa

Projekt Uchwały, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje na temat spotkania konsultacyjnego zamieszczone zostaną 04.01.2019r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa www.jordanow.pl oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. 7.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniu konsultacyjnym.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, opublikowany w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Załączniki:

1. Projekt uchwały

2. Zarządzenie nr 2/2019