INFORMACJA

Burmistrz Miasta Jordanowa przypomina właścicielom nieruchomości, iż zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 4) i pkt. 5) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.1454 z póź. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt. 4) Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6828) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa w okresie zimowym należy niezwłocznie usuwać z budynków i ich części sople i nawisy śnieżne stwarzające zagrożenie dla przechodniów oraz odśnieżać i posypywać chodniki położone wzdłuż posesji.

ponadto

Burmistrz Miasta przypomina o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania sopli zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Źródło: MSWiA Opublikowano: 2019-01-07 09:52

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy