ratuszO G Ł O S Z E N I E

Dnia 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.30

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  3. Analiza projektu Statutu Osiedla Miasta Jordanowa i zmian do Statutu zgłoszonych w trakcie konsultacji pod kątem oceny zgodności z obowiązującym stanem prawnym,

- zaopiniowanie projektu Statutu Osiedla Miasta Jordanowa.

  1. Sprawy bieżące.

Jordanów, 06.02.2019 r.