Lista kandydata/ów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na Samodzielne stanowisko ds. prowadzenia i nadzorowania inwestycji Miasta Jordanowa  w wymiarze 1 etat

Lp. Imię i nazwisko  Adres zamieszkania 
 1.  Grzegorz Pena  34-240 Jordanów

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski