Jordanów 12.04.2019r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa ul. Rynek 1 34-240 Jordanów

Wolne stanowisko urzędnicze:

Samodzielne stanowisko do spraw prowadzenia i nadzorowania inwestycji Miasta Jordanowa

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Grzegorz Pena; zamieszkały w Jordanowie.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Komisja ds. naboru na przedmiotowe stanowisko podjęła decyzję o rekomendacji na stanowisko ww. Kandydata biorąc pod uwagę wynik testu wiedzy i kompetencji oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną. Pan Grzegorz Pena na podstawie testu wiedzy i kompetencji wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa i zakresu wiedzy wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiada dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na ww. stanowisku oraz bogate doświadczenie zawodowe.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w ocenie komisji, kandydat wykazał się wysoką kulturą osobistą, swobodnie nawiązuje kontakt z rozmówcą, w sposób czytelny formułuje myśli i przedstawia problemy, co pozwala przyjąć, iż posiada cechy osobowościowe niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku. Kandydat spełniła kryteria niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał wysoką sumaryczną liczbę punktów z poszczególnych etapów naboru. Stanowi to potwierdzenie pożądanych kwalifikacji i kompetencji do zatrudnienia na stanowisku, którego nabór dotyczył.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski