O G Ł O S Z E N I E

Dnia 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 13.30

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Prezentacja działalności Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”.
  3. Prezentacja działalności Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” w Jordanowie oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta za 2018 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jordanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Miasta Jordanowa, od dnia 1 września 2019 roku.
  5. Informacja Dyrektora MOK na temat organizacji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
  6. Sprawy bieżące.

Jordanów, 09.05.2019 r.