INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

„samodzielne stanowisko do spraw prowadzenia i nadzorowania inwestycji Miasta Jordanowa”

 

Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: „samodzielne stanowisko do spraw prowadzenia i nadzorowania inwestycji Miasta Jordanowa”, ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa w dniu 23.04.2019r.

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski

Jordanów 30.05.2019r.