logotypUE PI

Program spotkania informacyjnego:
Innowacyjny rozwój firmy z Funduszami Europejskimi


Miejsce spotkania: Jordanów, Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, sala obrad
Termin spotkania: 13 czerwca 2019 r., godz. 9.30 – 12:30

 

 

 Godziny Temat 
 10:00 – 10:15

Powitanie uczestników

Wprowadzenie w tematykę spotkania

 10:15 – 11:00 Przedstawienie informacji na temat konkursów w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM 2014-2020: warunki ubiegania się o środki, typy projektów, typy beneficjentów, zasady kwalifikowalności, definicje wskaźników oraz kryteria oceny projektów.
Prezentacja oferty wybranych funduszy pożyczkowych – część I
 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
 11:15 – 11:45 Przedstawienie zasad ubiegania się o środki w Poddziałaniu
2.3.2 Bony na innowacje Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 11:45 – 12:30 Inne możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków europejskich; Konsultacje indywidualne


Spotkanie informacyjne odbywa się w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2019. Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


Ponadto z uwagi na konieczność rejestracji na to spotkanie poprzez Portal Funduszy Europejskich w Małopolsce przesyłam poniżej link do dokonania zgłoszenia korzystając z zakładki Weź udział:

https://www.fundusze.malopolska.pl/szkolenia-i-konferencje/program-regionalny/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-w-ramach-malopolskiego-festiwalu-innowacji-2019-pt-innowacyjny-rozwoj-firmy-z-funduszami-europejskimi-13062019