Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. "Rozliczeń Energii Elektrycznej za oświetlenie uliczne, ubezpieczenia i obsługa mienia komunalnego oraz prowadzenie Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Jordanowa"

 

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Jordanowa

  1. Rynek 1

34-240 Jordanów

  1. Rozliczeń Energii Elektrycznej za oświetlenie uliczne, ubezpieczenia i obsługa mienia komunalnego

oraz prowadzenie Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Jordanowa

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani

Izabela Klimala; zamieszkała Jordanów.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w. stanowisko pracy, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy, dokumenty aplikacyjne złożyło 11 kandydatów. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej- Komisja rekomendowała Panią Izabelę Klimalę - Kandydatka spełniła kryteria niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa i zakresu wiedzy - uzyskała maksymalną liczbę punktów w poszczególnych etapach naboru, co pozwala przyjąć, iż posiada odpowiednie przygotowanie, doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku

  1. Rozliczeń energii elektrycznej za oświetlenie uliczne, ubezpieczenia i obsługa mienia komunalnego oraz prowadzenie Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Jordanowa.

Jordanów 11.06.2019r                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                         Andrzej Malczewski