izbyWYBORY DO IZB ROLNICZYCH

 

 

  Zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia   Izb Rolniczych - Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej ustalony został na dzień 28 lipca 2019 r.

WAŻNE DATY:

  • 17 - 25 czerwca 2019 r. - wyłożenie w Urzędzie Miasta spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach;
  • do 5 lipca 2019 r. – zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Miasta, pok.7;
  • 28 lipca 2019 r. – WYBORY

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i osoby prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • oświadczenie,
  • listę członków zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia.

Wymagane druki można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu (pokój 7).

Dokumenty przyjmowane będą do 5 lipca 2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 w Urzędzie Miasta pokój nr 7.

Pełna informacja na temat wyborów dostępna na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej www.mir.krakow.pl.

Wszelkie informacje odnośnie wyborów do Izb Rolniczych znajdują się na stronie Małopolskiej Izby Rolniczej https://mir.krakow.pl/ w zakładce Wybory do Izb Rolniczych

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW DO RAD POWIATOWYCH MIR
Zgłoszenie kandydata

Oświadczenia kandydata

Lista poparcia kandydata

Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury

Obwieszczenie o wyłożeniu spisu wyborców

Obwieszczenie ObKW nr 117

Uchwała Nr 5 do przyjmowania zgłoszeń

Uchwała Nr 6 zarejestrowani kandydaci

Obwieszczenie ObKW nr 117