Burmistrz Miasta Jordanowa
zaprasza

na

warsztaty dla mieszkańców

DOTYCZĄCE PROPOZYCJI ZADAŃ
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
na rok 2016

 
 

Miejsce: Urząd Miasta Jordanowa, Sala USC

Data: 27 lipca 2015 r. godzina 16.00

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego miasta Jordanowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jordanow.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu

"Gmina Miasto Jordanów uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach programu "Obywatele dla Demokracji", finansowanym z Funduszy EOG".