PRZYPOMINAMY

zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego upływa 14 sierpnia
Formularze dostępne na stronie www.jordanow.pl oraz www.wspoldecydujemy.pl