OGŁOSZENIE

Budżet obywatelski

Miasta Jordanowa

 

W dniu 14 sierpnia zakończył się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego

Miasta Jordanowa.


Wpłynęło 11 wniosków. Obecnie trwa weryfikacja wniosków pod względem

merytorycznym. W najbliższych dniach


będziemy się kontaktować z projektodawcami.


Przewidywany termin zakończenia oceny: 7.09.2015r.