Wykaz punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2016

dla głosowania w wersji papierowej, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2016 w godzinach pracy następujących jednostek:

  • Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 (sekretariat)
  • Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2
  • Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25