Informujemy, iż po przeprowadzonej analizie zaproponowanych przez mieszkańców zadań w ramach budżetu obywatelskiego przez właściwe referaty i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Jordanowa, dopuszczone pod głosowanie zostały niżej wymienione projekty

Nr Identyfikator Zadanie Szacunkowy koszt Formularz zgłoszeniowy
1. RGK.G.062.2.1.2015 Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola Miejskiego 18 500,00 zł
2. RGK.G.062.2.4.2015 Koncert Chóru Bel Canto i Krystyny Prońko dla mieszkańców Jordanowa 9 200,00 zł
3. RGK.G.062.2.5.2015 Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do kilku posesji mieszkalnych oraz pól i lasów 24 000,00 zł
4. RGK.G.062.2.7.2015 Rozwój Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie 50 000,00 zł
5. RGK.G.062.2.8.2015 Olimpiada Konstytucji 3 - go Maja 5 000,00 zł
6. RGK.G.062.2.10.2015 Nowe planty - inne Miasto 50 000,00 zł
7. RGK.G.062.2.11.2015 Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu LKS Jordan 25 300,00 zł

 

LISTA odrzuconych zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego

Nr Identyfikator Zadanie Przyczyna odrzucenia Formularz zgłoszeniowy
1. RGK.G.062.2.2.2015 Ścieżka spacerowo - rekreacyjna Brak dostępu do proponowanych siłowni plenerowych tj. brak ciągłości drogi komunikacyjnej poprzez zabranie drogi przez wody potoku Malejówka oraz brak kładki. Roboty naprawcze będą wymagały relatywnie wysokich nakładów finansowych i szczególnej staranności z uwagi na strefę zalewową.
2. RGK.G.062.2.3.2015

Doświetlamy Jordanów „Jasno i bezpiecznie”

Lampy proponowane we wniosku nie spełniają norm dla oświetlenia dróg, a tym samym wbrew oczekiwaniom nie spełniają norm bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.
3. RGK.G.062.2.6.2015

Nowe życie starych plant

Proponowane rozwiązania w aspekcie architektonicznym nie harmonizują a wręcz stoją w dysonansie estetycznym do istniejących obiektów zabytkowych, wprowadzają element nowego charakteru części   Rynku zakłócający ustaloną dominantę zabytkowego charakteru Rynku.
4. RGK.G.062.2.9.2015

Generalny remont dachu budynku przy ul.Piłsudskiego 25                          

Wartość inwestycji przekracza wysokość środków zaplanowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016.

  loga budzet