Budżet obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2016 r.

Wyniki głosowania na poszczególne zadania dla Miasta Jordanowa:

1. Rozwój Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej  w  Jordanowie (szacunkowy koszt 50 000,00) - Liczba ważnych głosów: 553

2. Nowe planty - inne Miasto Upiększamy jordanowskie planty (szacunkowy koszt 50 000,00) - Liczba ważnych głosów: 189  

3. Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu LKS Jordan (szacunkowy koszt 25 300,00) - Liczba ważnych głosów: 163

4. Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola Miejskiego  (szacunkowy koszt 18 500,00) - Liczba ważnych głosów: 83

5. Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do kilku posesji mieszkalnych oraz pól i lasów (szacunkowy koszt 24 000,00) - Liczba ważnych głosów: 41

6. Koncert Chóru Bel Canto i Krystyny Prońko dla mieszkańców Jordanowa (szacunkowy koszt  9 200,00) - Liczba ważnych głosów: 27

7. Olimpiada Konstytucji 3 - go Maja (szacunkowy koszt 5 000,00) - Liczba ważnych głosów: 14

 

W związku z powyższym zwycięskim projektem zostało zadanie : Rozwój Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.

 

W głosowaniu oddano 1188 głosów, w tym głosów ważnych 1070, nieważnych 118.

Bardzo dziękujemy projektodawcom, mieszkańcom oraz całemu zespołowi koordynacyjnemu za udział w Projekcie Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Jordanowa.