Baner Budżet Obywatelski

 O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Jordanowa zaprasza na
warsztaty dla mieszkańców
DOTYCZĄCE PROPOZYCJI ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na rok 2017

Miejsce: Urząd Miasta Jordanowa, Sala obrad
Data: 23 maja 2016r. godzina 16.00

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego miasta Jordanowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jordanow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2017
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu

Zachęcamy mieszkańców i NGO Jordanowa do włączenia się w proces konsultacyjny.