Baner Budżet Obywatelski

UWAGA

DODATKOWY TERMIN NABORU KANDYDATÓW DO ZESPOŁU

Burmistrz Miasta Jordanowa przedłuża nabór kandydatów spośród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków zespołu koordynującego, nadzorującego przebieg procesu konsultacyjnego.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 23 maja 2016 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.jordanow.pl w zakładce budżet obywatelski lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 11).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2017”.

Zachęcamy mieszkańców i NGO Jordanowa do włączenia się w proces konsultacyjny.

 

Załączniki:

1. Zgłoszenie kandydata do zepołu

2. Oświadczenie