Informujemy, że w dniu 1 lipca br. zakończył się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2017.


Wpłynęło 8 wniosków:

  1. Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola Miejskiego
  2. Wykonanie trybuny stacjonarnej i wiat rezerwowych oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan  
  3. Ścieżka rowerowo-spacerowa
  4. Cztery pory roku na Jordanowskim rynku
  5. Odtworzenie radiowęzła miejskiego 
  6. Remont generalny Sali widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie
  7. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców ulic Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Konopnickiej i 3 Maja poprzez zamontowanie lamp ulicznych, ławek i koszy na śmieci
  8. Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów września 1939 r. w Jordanowie

Obecnie trwa weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować z projektodawcami.

Przewidywany termin zakończenia oceny: 31.08.2016 r.

Dziękujemy za zaangażowanie się w proces konsultacyjny.