Budżet obywatelski Miasta Jordanowa 2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 referaty merytoryczne Urzędu Miasta w dniu 31.08.2016 r. zakończyły etap weryfikacji projektów. Wszystkie złożone projekty zadań przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną pracowników Urzędu we współpracy z Zespołem Koordynującym.

Lp Zadanie
1. Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola miejskiego
2. Wykonanie trybuny stacjonarnej i wiat rezerwowych oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan
3.

Remont generalny Sali widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie

4. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców ulic Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Konopnickiej i 3 Maja poprzez zamontowanie lamp ulicznych, ławek i koszy na śmieci
5. Ścieżka rowerowo- spacerowa
6. Cztery pory roku na Jordanowskim rynku
7. Odtworzenie radiowęzła miejskiego
8. Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie