BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSOWANIE

 

Przed nami GŁOSOWANIE na wybrane zadania w Budżecie Obywatelskim 2017,

które rozpocznie się 12 września 2016r.

Głosowanie trwa od dnia 12 września  do dnia 26 września 2016r.

Zapraszamy mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat, do oddania głosu w głosowaniu niejawnym.  

Głosować można poprzez:

 • wypełnienie karty do głosowania na stronie internetowej: www.wspoldecydujemy.pl  (od 12 września 2016 r.)
 • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2; Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25) i złożenie jej do urny.

Głosowanie wymaga podania nr PESEL.

 
Zapraszamy mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat, do oddania głosu w głosowaniu.
 
 1. Ścieżka rowerowo – spacerowa.
 2. Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.
  w Jordanowie.
 3. Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola Miejskiego.
 4. Wykonanie trybuny stacjonarnej i wiat rezerwowych oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan.
 5. Cztery pory roku na Jordanowskim rynku.
 6. Remont generalny Sali widowiskowo - szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie.
 7. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców ulic Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Konopnickiej i 3 Maja poprzez zamontowanie lamp ulicznych, ławek
  i koszy na śmieci.
 8. Odtworzenie radiowęzła miejskiego.