BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSOWANIE

Przed nami GŁOSOWANIE na wybrane zadania w Budżecie Obywatelskim 2017,

które rozpocznie się 12 września 2016r.

Głosowanie trwa od dnia 12 września  do dnia 26 września 2016r.

Zapraszamy mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat, do oddania głosu w głosowaniu niejawnym. 

Lista projektów poddanych pod głosowanie do budżetu obywatelskiego na 2017 rok

 

(wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania)

Nr Nazwa projektu /szacunkowy koszt/ Formularz zgłoszeniowy
1. Ścieżka rowerowo – spacerowa.
/25 000,00 zł/
 
2. Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie. /50 000,00 zł/  
3. Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola Miejskiego. /18 600,00 zł/  
4. Wykonanie trybuny stacjonarnej i wiat rezerwowych oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan. /50 000,00 zł/  
5. Cztery pory roku na Jordanowskim rynku.
/50 000,00 zł/
 
6. Remont generalny Sali widowiskowo - szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie. /50 000,00 zł/  
7. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców ulic Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Konopnickiej i 3 Maja poprzez zamontowanie lamp ulicznych, ławek
i koszy na śmieci.
/50 000,00 zł/
 
8. Odtworzenie radiowęzła miejskiego.
/22 500,00 zł/
 

Głosować można poprzez:

  • wypełnienie karty do głosowania na stronie internetowej: www.wspoldecydujemy.pl  (od 12 września 2016 r.)
  • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2; Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25) i złożenie jej do urny.

Głosowanie wymaga podania nr PESEL.

 

Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Jordanowa mogą głosować TYLKO poprzez złożenie DO URNY karty do głosowania wraz z oświadczeniem.

- karta do głosowania

- oświadczenie

Dla ważności tego głosowania niezbędna jest frekwencja, która musi wynieść co najmniej 500 mieszkańców uprawnionych do głosowania.