Wyniki głosowania na poszczególne zadania dla Miasta Jordanowa:

Lp. Nazwa zadania Ilość głosów
1 Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola Miejskiego (szacunkowy koszt 18 600,00) 57
2 Wykonanie trybuny stacjonarnej i wiat rezerwowych oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan (szacunkowy koszt 50 000,00) 150
3

Remont generalny Sali widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie (szacunkowy koszt 50 000,00)

428
4 Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców ulic Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Konopnickiej i 3 Maja poprzez zamontowanie lamp ulicznych, ławek i koszy na śmieci(szacunkowy koszt 50 000,00) 89
5 Ścieżka rowerowo- spacerowa (szacunkowy koszt 25 000,00) 607
6

Cztery pory roku na Jordanowskim rynku (szacunkowy koszt 50 000,00)

45
7

Odtworzenie radiowęzła miejskiego (szacunkowy koszt 22 500,00)

6
8

Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów września 1939 r. w Jordanowie (szacunkowy koszt 50 000,00)

108


Zwycięskim projektem zostało zadanie:  Ścieżka rowerowo – spacerowa

W związku z tym, że powyższy projekt nie obejmował pełnej kwoty przeznaczonej w budżecie obywatelskim projekt: Remont generalny Sali widowiskowo - szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie zostanie rekomendowany do realizacji po negocjacjach z projektodawcą w celu korekty budżetu zadania.
 
W głosowaniu oddano 1623 głosów, w tym głosów ważnych 1490, nieważnych 133.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w procesie konsultacji, za Państwa zaangażowanie oraz czas poświęcony na stworzenie propozycji zadań.