bo1

I N F O R M A C J A

Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. pracownicy merytoryczni referatów Urzędu Miasta zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną pracowników Urzędu we współpracy z Zespołem Koordynującym.

Lp

Zadanie

Weryfikacja merytoryczna

1.

Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie

Pozytywna

2.

Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan

Pozytywna

3.

Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec „Krętą ścieżką poprzez las”

Pozytywna warunkowa

4.

Rynek Jordanowski w kolorach tęczy

Pozytywna

5.

Siłownia terenowa

Pozytywna

 

bo1