bo1

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, iż zmianie uległ termin etapu 5 KAMPANIA INFORMACYJNA O PROJEKTACH, która rozpocznie się 20.08.2017 r. i potrwa do 10.09.2017 r.

bo1