BO1

BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSOWANIE

Głosowanie trwa od dnia 11 września  do dnia 25 września 2017 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Jordanowa, którzy w dniu 11.09.2017r. ukończyli 16 lat, w głosowaniu niejawnym.

Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie do III edycji budżetu obywatelskiego.

(wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania)

Nr

Nazwa projektu /szacunkowy koszt/

Formularz zgłoszeniowy

1.

Poprawa jakości życia Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec ”Krętą ścieżką poprzez las” (szacunkowy koszt     50 000,00)

Skan w formacie pdf do pobrania

2.

Rynek Jordanowski w kolorach tęczy (szacunkowy koszt   50 000,00)

Skan w formacie pdf do pobrania

3.

Siłownia terenowa (szacunkowy koszt   50 000,00)

Skan w formacie pdf do pobrania

4.

Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan  (szacunkowy koszt   50 000,00)

Skan w formacie pdf do pobrania

5.

Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
w Jordanowie
(szacunkowy koszt   50 000,00)

Skan w formacie pdf do pobrania

Głosować można poprzez:

  • wypełnienie karty do głosowania na stronie internetowej: www.wspoldecydujemy.pl  (od 11 września 2017 r.)
  • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2; Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie

Głosowanie wymaga podania nr PESEL.

 

GŁOSUJ LINK DO WSPÓŁDECYDUJEMY

 

Osoby zamieszkałe a nie zameldowane na terenie Miasta Jordanowa mogą głosować TYLKO poprzez złożenie DO URNY karty do głosowania wraz z oświadczeniem.

 

- karta do głosowania (format docx)

- karta do głosowania (format pdf)

- oświadczenie

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 29.09.2017 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2018 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!

bo2