BO

I N F O R M A C J A

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną pracowników Urzędu we współpracy z Zespołem Koordynującym.

Lp.

Zadanie

Weryfikacja merytoryczna

1.

Po prostu lampy

Pozytywna warunkowa

2.

Marzenia nie idą na emeryturę

Pozytywna

3.

Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec „Krętą ścieżką poprzez las”

Pozytywna warunkowa