BO2020 plakat

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW - od 17 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r.
na formularzu zgłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu oraz obowiązkowo zamieścić go w Internecie poprzez wypełnienie formularza na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 15 lipca do godz.: 14:30.

KTO MOŻE SKŁADAĆ
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Miasta, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.

Zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Jordanowa.

Więcej informacji na: www.jordanow.pl, https://konsultacje.jordanow.pl

       
WEŹ UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
MIEJ REALNY WPŁYW NA ROZWÓJ SWOJEJ OKOLICY !!!