Urząd Miasta Jordanowa informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, został wydłużony termin składania oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do 13.08.2019r.

Ustawa nakłada na odbiorcę końcowego, z wyjątkiem odbiorców z grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe), obowiązek złożenia przedsiębiorstwu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy nowelizującej. Ci, którzy tego nie zrobią, zapłacą w drugim półroczu wyższe rachunki.
Poniżej link do ustawy.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1210