Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

W urzędzie Miasta Jordanowa zostanie udostępnione stanowisko komputerowe do samospisu.

Powszechny Spis Rolny 2020 - co o Mieście Jordanów wiemy z powszechnych spisów rolnych.

spis rolny2020

 

Więcej informacji o spisie rolnym na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl

oraz w zakładce Spis rolny 2020 na stronie https://jordanow.pl