Od początku lutego na terenie miasta Jordanowa trwa budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 110 mm w obrębie ulic: Zakopiańskiej, Piłsudskiego, Kopernika, Malejowskiej i os. Wrzosy. Prace prowadzone są na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. przez Firmę Handlowo Usługową "INSTBUD" z Nieznanowic i potrwają do końca maja. W wyniku realizacji tej inwestycji powstanie sześć kilometrów nowej sieci gazowej, do której będą mogli podłączać się nowi odbiorcy z w/w ulic.

Prace prowadzone będą zarówno metodą tradycyjną, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii za pomocą przewiertów sterowanych oraz przepychów.Kolejny etap zakłada budowę ok 8,5 km sieci gazowej. Projekt przewiduję włączenie do istniejącej sieci gazu Łętownię, a następnie trasa projektowana wzdłuż ul. Generała Maczka, a także obejmuje część ul. Komunalnej, Spytka Jordana, Krasińskiego, Konopnickiej, Kopernika, Rynek, Mickiewicza i Banacha.

Przewidywany czas uzyskania pozwolenia na budowę (zakończenie prac projektowych) planowany jest na koniec 2022roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Miasto przystąpi do realizacji.