ZEAO.4424.3.2022

Ogłoszenie

Na podstawie art. 46. ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Miasto Jordanów ogłasza:

1)  że podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla   przedszkoli po dokonaniu aktualizacji  w miesiącu czerwcu 2022r. wynosi 11 510,07zł   (959,17 zł miesięcznie).

2)  że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2021r. wynosi 125 w tym:

a)  uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 7,

b)  uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 4.