Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, że wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów zgodnie z Uchwałą Nr XVI/138/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Jordanów.