Po rocznej przerwie spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19, mieszkańcy ponownie będą mogli zgłosić swoje pomysły w ramach budżetu obywatelskiego i wybrać najlepszy, który zostanie zrealizowany. Do dyspozycji mieszkańców nadal pozostaje kwota  60 000,00 zł.

Propozycje zadań mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem).  Podobna zasada będzie obowiązywała przy głosowaniu.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 będzie można składać od 14 czerwca do  5 lipca 2021 r. , natomiast głosowanie potrwa od 30 sierpnia do 20 września tego roku. Więcej informacji na temat nowego regulaminu będzie można znaleźć na stronie: https://www.jordanow.pl/

Zachęcamy do składania wniosków. To mieszkańcy znają najbardziej potrzeby naszego miasta.